Algemene Voorwaarden


Algemene Voorwaarden voor De Wij Vorm - webshop

De Wij Vorm - webshop
Overstraat 47
3958 BS Amerongen
+31 (0)6 30 41 93 28 (telefonisch bereikbaar van ma t/m za van 10.00 - 17.00 uur.)

info@dewijvorm.nl
www.dewijvorm.nl

KvK-nummer: 54361427
BTW-nummer: NL2013.62.707 B01                     

Toepasselijkheid van deze voorwaarden:
1.1
Door te bestellen geeft de klant te kennen akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. 

Aanbiedingen en overeenkomsten:
2.1 Alle aanbiedingen gedaan op de website zijn vrijblijvend, tot het sluiten van de koopovereenkomst. De koopovereenkomst komt als volgt tot stand:
- De klant plaatst een bestelling.
- De klant ontvangt per email een orderbevestiging. Op dit moment is de koopovereenkomst gesloten en is het product, tot het betaald is, door de klant gereserveerd.  
- Zodra het product betaald is is het eigendom van de klant en wordt het verzonden.
2.2. Indien de gegevens op de orderbevestiging niet juist zijn of de klant wenst de bestelling te annuleren dan dient deze binnen 24 uur hierover een email te sturen naar info@dewijvorm.nl. Na het verstrijken van deze termijn wordt aangenomen dat de klant de orderbevestiging als juist erkent.

Levering, prijzen en transport:
3.1. Alle productprijzen zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten. De verzendkosten worden in het winkelmandje berekent aan de hand van de bestemming en op de orderbevestiging vermeldt. De klant is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment dat deze bij hem worden bezorgd. Indien de klant de afname weigert, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies ten behoeve van de levering, zullen de zaken retour worden gezonden naar De Wij Vorm - webshop. De aanvullende kosten voor deze retourzending moeten worden betaald door de klant. 
3.2. Het risico van beschadiging tijdens het transport van de door De Wij Vorm - webshop verzonden artikelen is voor De Wij Vorm - webshop. Het eigendom van de producten gaat al over wanneer de producten door de klant betaald zijn. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van afleveren op de klant over. Tevens is het risico van retourzending voor de klant.
3.3. Het is De Wij Vorm - webshop toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. De Wij Vorm - webshop brengt de klant onverwijld op de hoogte van de reden van de gedeelde levering.
3.4. Wanneer er bij levering producten missen die wel besteld en betaald zijn dient de klant De Wij Vorm - webshop hiervan binnen 24 uur op de hoogte te brengen. 
3.5 Het is ook mogelijk om uw bestelling kosteloos op de komen halen in onze 'fysieke winkel' De Wij Vorm. Houd er wel rekening mee dat het 1 werkdagen kan duren voor je bestelling daar klaarligt (indien het op voorraad is).

Betalingsvoorwaarden:
4.1. Onze betalingen geschieden via online betaaldienst Mollie, welke garant staat voor een snelle en veilig online betaling. Mollie biedt de volgende betalingsmogelijkheden: iDeal en Creditcard. Op uw rekeningafschrift wordt niet De Wij Vorm - webshop maar Mollie vermeldt. Daarnaast is het ook mogelijk om via PayPal en Bankoverschrijving te betalen.

Levertijden:
5.1. De levertijd van bestellingen bedraagt 1-2 werkdagen. (Bij leveringen binnen Nederland.) Deze levertijd is echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig wordt overschreden dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand houdt. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. 
5.2. De vermeldde levertijd gaat in zodra De Wij Vorm - webshop de betaling van de klant heeft ontvangen en niet vanaf het moment dat de bestelling is geplaatst.
5.3 We hebben al onze producten op voorraad. Toch kan het wel eens voorkomen dat een product tijdelijk is uitverkocht. In dat geval geen nood: we laten je het meteen weten bij je bestelling en kunnen meestal goed inschatten wanneer we het weer voor je binnen krijgen. (Mocht dat tijdstip voor jou te laat komen, dan kun je je bestelling uiteraard bij ons annuleren.)

Zichttermijn:
6.1. De klant is gerechtigd de koopovereenkomst met De Wij Vorm - webshop te ontbinden binnen 14 dagen na levering van de bestelling. De klant dient De Wij Vorm - webshop hier binnen de genoemde termijn schriftelijk van op de hoogte te brengen. (Via brief of email.)  Vervolgens dient de bestelling binnen 7 dagen ongebruikt, onbeschadigd, in originele verpakking en compleet geretourneerd te worden aan De Wij Vorm - webshop. De totale waarde van de geretourneerde producten zal binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending door De Wij Vorm - webshop aan de klant worden terugbetaald. Alle verzendkosten zijn voor de klant, net zoals het risico van retourzending.
6.2. De Wij Vorm - webshop behoudt zich het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of niet het volledige bedrag te crediteren als het vermoeden bestaat dat het artikel reeds gebruikt is, of door de klant beschadigd. 
6.3. Het risico van beschadiging gedurende de retourzending is voor de klant. De Wij Vorm - webshop kan de waarde van producten die beschadigd aankomen niet crediteren. De klant dient een retourzending dan ook goed te verpakken.  
6.4. Retourzendingen van geleverde producten kunnen slechts plaatsvinden na goedkeuring van De Wij Vorm - webshop, waarbij instructies gegeven kunnen worden omtrent de wijze van verpakking en verzending.

Garanties en klachten: 
7.1. De Wij Vorm - webshop geeft geen garanties over de verkochte producten. De kwaliteitseisen van alle producten liggen bij de diverse producenten en De Wij Vorm - webshop neemt als tussenpersoon geen enkele verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de producten.
7.2 De Wij Vorm - webshop kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade resulterend uit onjuist gebruik. 
7.3. De klant is verplicht de bij hem geleverde producten te controleren alvorens ze in gebruik te (doen) nemen of toe te passen. 
7.4 Bij levering dient de klant eventuele beschadigingen direct te melden, uiterlijk binnen 24 uur.
7.5 Klachten kunnen gericht worden aan: De Wij Vorm - webshop, Overstraat 47, 3958 BS Amerongen, +31 (0)6 30 41 93 28 of info@dewijvorm.nl

Privacy:
8.1
De door de klant opgegeven persoonsgegevens worden door De Wij Vorm - webshop in het klantenbestand opgenomen. Deze zullen worden gebruikt ten behoeve van de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de koopovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten (indien de klant hiervoor gekozen heeft), fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt. De door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn. 
De Wij Vorm - webshop verstrekt -zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar persoonsregistratie- geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding komt.

Overige bepalingen: 
Voor de gevolgen van zetfouten op de website of andere vormen van media kan De Wij Vorm geen aansprakelijkheid aanvaarden.
 Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden.

Laatste update: 24 mei 2018